Telegram

Podane modlitwy należy odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa pilna, można je odmówić w kolejnych trzech godzinach.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Oddaję Ci też hołdy czci, wdzięczności i ofiary składane przez wiernych od wieków aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę ... (wymienić intencję). Pospiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym zmartwieniu. O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, wysłuchaj mnie!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, Świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej ... (wymienić intencję).

O Józefie, ratuj nas
w życiu, w śmierci, w każdy czas.