Nowenna (1)

DZIEŃ 1

Święty Józefie, Tobie Bóg objawił przez anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wstawiaj się za nami, by Duch Święty oświecał nas swoją łaską i naucz nas wiernie z Nim współpracować na drodze do zbawienia.

W. Módl się za nami święty Józefie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, racz nam dopomóc, abyśmy za jego przyczyną mogli otrzymać wszystko, czego sami nie możemy uzyskać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Wezwanie z modlitwą odmawia się w każdy dzień nowenny).

DZIEŃ 2

Święty Józefie, który cierpiałeś, nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca w gospodzie dla narodzenia się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniosłeś w milczeniu, z poddaniem się Bożej Opatrzności. Naucz nas cicho i spokojnie znosić wszelkie przykrości i cierpienia.

DZIEŃ 3

Święty Józefie, który z wielką radością adorowałeś Boże Dziecię, złożone w ubogim żłobie na sianie, naucz nas z głęboką wiarą i czcią uwielbiać Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Eucharystii.

DZIEŃ 4

Święty Józefie, który cieszyłeś się z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi, oraz pokorną wiarą 

Mędrców, składających królewskie dary obiecanemu Mesjaszowi, umocnij i nasze serca żywą wiarą w tajemnice Zbawiciela, abyśmy je wyznawali nie tylko ustami, ale także i całym swoim życiem.

DZIEŃ 5

Święty Józefie, który ze spokojem ducha i ufnością w opiekę Bożą znosiłeś trudy i przykrości wygnania, naucz nas za Twoim przykładem nie upadać na duchu wśród przeciwności i niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w naszej mocy, pokładać ufność w Bożej Opatrzności, od której wszystko zależy.

DZIEŃ 6

Święty Józefie, który przez wiele lat pracowałeś mozolnie i uczciwie przy rzemieślniczym warsztacie w Nazarecie, aby zapracować na utrzymanie Świętej Rodziny, zapal nas podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości i rzetelności w pracy.

DZIEŃ 7

Święty Józefie, który z wiarą i miłością wpatrywałeś się w Jezusa i przyswajałeś sobie Jego cnoty, upodobnij nasze serce do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o sobie z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. 

DZIEŃ 8

Święty Józefie, który swoje życie święcie zakończyłeś na rękach Jezusa i Maryi, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź do nas w ostatnią chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do Królestwa Światłości.

DZIEŃ 9

Święty Józefie, który jako mąż sprawiedliwy, kochający Oblubieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymałeś w niebie szczególniejszą chwałę, bądź zawsze naszym Orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali szczęście wieczne.