Trzydniowe modlitwy (w pilnej potrzebie)

1. Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy, uciekam się do Ciebie w tej tak trudnej sprawie ... (podać intencję). Przypominam Ci siedem boleści, którymi przejęte było Twoje serce na ziemi i błagam Cię, wyjednaj mi upragnioną łaskę. Pociesz mnie przez pamięć na szczęście Twego wieloletniego obcowania z Maryją oraz przez rozradowanie się Twego ducha w chwili śmierci, gdy byłeś otoczony Jej troskliwością. Wstaw się za mną do Twojej umiłowanej Oblubienicy, aby przez miłość, jaką masz dla Niej, raczyła ulitować się i pocieszyć mnie w tym utrapieniu.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Bądź pozdrowiony święty Józefie, łaski Bożej pełen, Jezus i Maryja z Tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc Oblubienicy Twojej Maryi, Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Oblubieńcze Maryi, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

2. Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, Odkupiciela naszego, uciekam się do Ciebie i przedstawiam Ci tę moją prośbę. Błagam Cię przez pociechy, których doznawało Twoje serce na ziemi, kiedy Jezus przez wiele lat otaczał Cię synowską miłością, a zwłaszcza w chwili Twego zgonu. O mój święty Patronie, wyjednaj mi pożądaną łaskę. Wstaw się za mną do Jezusa, aby przez Twoją miłość dla Niego ulitował się nade mną i pocieszył mnie w tym utrapieniu.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Bądź pozdrowiony św. Józefie...

3. Święty Józefie, Ty zostałeś wybrany przez Trójcę Świętą i obdarzony szczególnymi łaskami! Polecam Ci tę ważną sprawę i proszę przez wielką chwałę, jaką Cię otoczyła Trójca Przenajświętsza w niebie, racz Jej przedstawić tę moją sprawę i błagaj, aby przez wzgląd na wielką cześć, którą Ty Jej oddawałeś na ziemi, raczyła ulitować się nade mną w tym moim utrapieniu.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Bądź pozdrowiony św. Józefie...