Septenna (2)

1. Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, niezmierna była Twoja boleść, gdyś spostrzegł, że Twa Oblubienica jest brzemienna, a nie wiedziałeś, że stało się to za sprawą Boga samego. Nie mniejszą radością zostałeś napełniony, gdy Ci anioł objawił, że Maryja poczęła z Ducha Świętego.

Przez tę boleść i radość uproś mi światło z nieba we wszystkich moich trudnościach. Uproś miłość Boga, abym zachował czyste serce, miłość bliźniego, abym go nigdy nie uraził słowem ani uczynkiem, oraz czystość sumienia, aby moja dusza była godnym mieszkaniem Ducha Świętego.

2. Święty Józefie, mniemany Ojcze Syna Bożego, wielka była Twoja boleść, gdyś widział Wcielone Słowo Przedwieczne narodzone w wielkim ubóstwie w betlejemskiej szopie. Nie mniejszą radość czuło Twoje serce, gdyś usłyszał śpiewających aniołów, ujrzał pasterzy i Mędrców oddających pokłon Nowo Narodzonemu Królowi.

Przez tę boleść i radość uproś mi świętą cierpliwość w przeciwnościach i doświadczeniach życia. Uproś właściwy stosunek do dóbr doczesnych i umiłowanie życia prawdziwie chrześcijańskiego.

3. Święty Józefie, Piastunie Chrystusa, jakże wielki ból odczuło Twoje serce, gdy widziałeś niewinną Krew Dzieciątka wylaną przy obrzezaniu. Nie mniejsza była Twoja radość, gdy zastępując Ojca Niebieskiego, nadałeś Jego Synowi imię Jezus.

Przez tę boleść i radość uproś mi, aby Krew Zbawiciela, przelana na odkupienie ludzi, oczyściła moją duszę. Uproś chrześcijańskie cnoty, abym godnie nosił imię dziecka Bożego.

4. Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, jak wielkie cierpienie przejęło Twoją istotę, gdy przy ofiarowaniu Dzieciątka Jezus w świątyni usłyszałeś słowa Symeona skierowane do Twej Najświętszej Oblubienicy: „Duszę Twoją przeniknie miecz boleści”. Nie mniejsza była Twa radość, gdy zrozumiałeś, że Syn Boży został dany na zbawienie świata.

Przez tę boleść i radość uproś mi, aby moje serce zostało skruszone rozpamiętywaniem Męki Zbawiciela. Uproś serdeczny żal za grzechy oraz powstanie z upadków i złych nałogów.

5. Święty Józefie, jak bardzo cierpiało Twoje serce, gdy musiałeś uchodzić z Dzieciątkiem i Jego Matką przed okrucieństwem Heroda. Lecz równie wielka była Twoja radość, gdy Syn Boży był już bezpieczny i wolny od prześladowań.

Przez tę boleść i radość uproś mi poznanie mych błędów, zwłaszcza tych, które godzą w bliźniego i wyrządzają mu krzywdę lub cierpienie. Niech moje serce będzie ciche, łagodne, rozsiewające wokół siebie pokój i radość.

6. Święty Józefie, Mężu według Serca Bożego, bardzo bolałeś, gdy wracając z Egiptu dowiedziałeś się, że w Judei panuje syn Heroda – Archelaus; znając jego okrucieństwo, bałeś się tam iść. Lecz zostałeś napełniony weselem, gdy za radą anioła zamieszkałeś w Galilei, w domku nazaretańskim wraz ze swą Oblubienicą Maryją i Jezusem, przybranym Twym Synem.

Przez tę boleść i radość uproś mi bojaźń Bożą, pomoc w doświadczeniach życiowych, broń od nieprzyjaciół duszy i ciała oraz od wszelkich niebezpieczeństw teraz i w godzinę śmierci.

7. Święty Józefie, Opiekunie Boga Wcielonego, odczuwałeś wielki żal i smutek, gdy szukałeś wraz z zatroskaną swą Oblubienicą zgubionego dwunastoletniego Jezusa. Lecz największą była Twoja boleść, gdy odchodziłeś z tego świata, opuszczając Jezusa i Maryję.

Za te boleści otrzymałeś pociechę i radość, gdy znalazłeś Jezusa w świątyni jerozolimskiej, siedzącego między doktorami i uczonymi w Piśmie. Zaś przy Twym szczęśliwym zgonie pocieszali Cię Jezus i Maryja, przez co stałeś się Patronem konających.

Święty Józefie, mój Patronie, jakże wielkimi darami ubogaciła Cię Trójca Przenajświętsza, jak wielka miłość łączyła Cię z Jezusem i Maryją! Jak wielką miłością i zaufaniem darzą Cię święci w niebie i wierni na ziemi i jak wiele łask zlewa dobroć Boża na wszystkich uciekających się do Ciebie! Zachęcony tym Twoim szczególnym wyniesieniem i ośmielony Twoją dobrocią proszę Cię, święty Józefie, wyjednaj mi łaskę dobrego życia na ziemi oraz łaskę szczęśliwej śmierci – w miłości Jezusa, Maryi i Twojej. A gdy moja dusza opuści to śmiertelne ciało, uproś, abym mógł być dopuszczony do oglądania Trójcy Przenajświętszej. Amen.