Pozdrowienia Świętego Józefa

Bądź pozdrowiony święty Józefie, obrazie Boga Ojca. Bądź pozdrowiony święty Józefie, opiekunie Syna Bożego.
Bądź pozdrowiony święty Józefie, przybytku Ducha Świętego. 

Bądź pozdrowiony święty Józefie, przez Najświętszą Trójcę ukochany.
Bądź pozdrowiony święty Józefie, najgodniejszy Oblubieńcze Matki Dziewicy.

Bądź pozdrowiony święty Józefie, ojcze wszystkich wiernych.
Bądź pozdrowiony święty Józefie, stróżu świętych dziewic.

Bądź pozdrowiony święty Józefie, miłośniku ubóstwa. Bądź pozdrowiony święty Józefie, wzorze łagodności i mądrości.

Błogosławiony anioł, który Cię strzegł. Błogosławieni na wieki wszyscy, którzy Cię kochają i błogosławią. 

Bądź pozdrowiony święty Józefie, zwierciadło pokory i posłuszeństwa.

Błogosławione niech będą Twoje oczy, które widziały cuda Boże.
Błogosławionyś Ty między wszystkimi ludźmi. Błogosławione Twoje uszy, które słuchały Słowa Bożego.

Błogosławione Twoje ręce, które obejmowały Słowo Wcielone i nosiły Stwórcę wszechświata. Błogosławione Twoje serce, płonące najgorętszą miłością.

Błogosławiony Ojciec Przedwieczny, który Cię wybrał.
Błogosławiony Syn Boży, który Cię ukochał. Błogosławiony Duch Święty, który Cię uświęcił. Błogosławiona Najświętsza Maryja Dziewica, która Cię miłowała jako Oblubieńca i Brata.