Prośby do Świętego Józefa

Święty Józefie, złączony z Maryją czystą miłością Oblubieńca, naucz nas czcić Ją i kochać jako Niepokalaną. Twoje zaślubiny z Nią były osłoną Jej dziewiczej godności przed ludzkimi sądami; niech Twoja opieka strzeże nas od wszystkiego, co zagraża naszej czystości.

Święty Józefie, Tobie Duch Święty objawił przez anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego; wstawiaj się za nami, aby nas oświecał swoją łaską na drodze zbawienia, a zarazem naucz nas wiernie współpracować z łaską Ducha Świętego.

Święty Józefie, Ty cierpiałeś nie mogąc znaleźć miejsca w Betlejem dla mającego się narodzić Jezusa, jednak przyjąłeś to ze spokojem, poddając się Bożej Opatrzności; naucz nas przyjmować wszelkie przykrości z równowagą ducha.

Święty Józefie, Ty z wielką czcią uwielbiałeś Boże Dziecię, leżące w ubogim żłobie na sianie; naucz nas z podobną czcią i wiarą uwielbiać Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

Święty Józefie, Ty cieszyłeś się z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi i dziękowałeś im za uczczenie Bożej Dzieciny; pobudzaj nas do radości z dobrych uczynków naszych bliźnich i do wdzięczności za wyświadczone nam przysługi.

Święty Józefie, Ty podziwiałeś pokorną wiarę Mędrców, kiedy oddawali pokłon Bożej Dziecinie i składali królewskie dary; natchnij nasze serca podobnie żywą wiarą w tajemnice Jezusa, abyśmy je wyznawali całym swoim życiem.

Święty Józefie, na wezwanie anioła bez zwłoki wziąłeś Jezusa i Jego Matkę i uszedłeś z Nimi do Egiptu; uproś nam, abyśmy z ochotą przyjmowali natchnienia łaski Bożej.

Święty Józefie, Ty znosiłeś trudy i przykrości wygnania ze spokojem ducha i z ufnością w opiekę Bożą; naucz nas nie upadać na duchu wśród niepowodzeń, ale czyniąc wszystko, co w naszej mocy, niezłomnie ufać Panu Bogu, od którego wszystko zależy.

Święty Józefie, Ty przez wiele lat pracowałeś mozolnie przy prostym warsztacie w Nazarecie, aby zarobić na chleb dla Jezusa i Maryi; zapal nas podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków i naucz nas zadowolenia z wykonywanej pracy.

Święty Józefie, Ty z wielką boleścią duszy szukałeś zgubionego Jezusa; uproś nam łaskę, abyśmy nigdy nie oddalili się od Niego na drogach naszego życia. 

Święty Józefie, cieszyłeś się bardzo, kiedy znalazłeś Jezusa w świątyni, gdzie rozprawiał z uczonymi w Piśmie o bliskim Królestwie Bożym; zapal nas apostolską gorliwością o rozszerzenie tego królestwa.

Święty Józefie, Ty w swoim życiu doskonale wypełniłeś zamiary Bożej Opatrzności; kieruj nami we wszystkim, abyśmy umieli poznać i wykonać to, co Bóg nam przeznaczył.

Święty Józefie, Ty święcie zakończyłeś swoje życie na rękach Jezusa i Maryi; uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i bądź przy naszej śmierci razem z Jezusem i Maryją, abyśmy mogli oddać duszę w Wasze ręce z nadzieją wiecznego zbawienia.

Święty Józefie, Ty jako Mąż sprawiedliwy, kochający Oblubieniec Maryi, Obrońca i Opiekun Jezusa, otrzymałeś w niebie szczególną chwałę; bądź zawsze naszym Orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali życie wieczne. Amen.