Ojcze ubogich

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga! Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam umiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. Wyproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej, miłości najgorętszej Boga i bliźniego!

Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź naszą ochroną, pomocą, wybawicielem we wszystkich potrzebach duszy i ciała. Osłaniaj święty, katolicki Kościół, chroń  naszą Ojczyznę, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz naszą młodzież. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj świętą śmierć i zbawienie wieczne. Amen.