Oddanie się w opiekę

Święty Józefie, dziewiczy Ojcze i Żywicielu naszego Boga, Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przeczysty Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, oddaję się pod Twoją opiekę i obieram Cię za mego szczególnego Patrona i Orędownika przed obliczem Boga. Mężu sprawiedliwy i wielce roztropny, Tobie Bóg oddał w ojcowską opiekę swego Syna, abyś Nim kierował według Jego upodobania, bądź moim stróżem i obrońcą.

Naucz mnie nabożnie czcić Błogosławioną Maryję, jako Bożą Rodzicielkę. Rozpal moje serce dziecięcą miłością i niezachwianą ufnością ku Niej. Wyjednaj mi doskonałe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, by On żył we mnie, a ja w Nim.

Niech z Twoją pomocą wiernie wypełnię wszystkie moje obowiązki. Strzeż mnie w każdym niebezpieczeństwie, wspomagaj w walce z pokusami, zapalaj gorliwością o świętość i zbawienie moje i wszystkich ludzi. Miej mnie w swojej opiece, szczególnie w godzinie śmierci i wprowadź do chwały Jezusa Chrystusa, abym Go razem z Tobą chwalił na wieki. Amen.