Modlitwa za kapłanów

Święty Józefie, przez miłość Twą dla Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich kapłanów i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć niż znieważyć świętą godność swego powołania.

Święty Józefie, Ty widzisz w jakich trudnościach są słudzy Pana na ziemi.

Proś zatem za nimi Jezusa i Maryję, otaczaj ich nieustanną opieką mnożąc ich nowe

zastępy, aby nie brakowało robotników na Pańskim żniwie. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen