Modlitwa w trudnych sprawach

Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski ... (wymienić intencję), o którą Cię proszę z ufnością. Amen.

Albo:

Cześć Ci oddaję święty Józefie i jak Bóg Ojciec powierzył Twojej pieczy swego Jednorodzonego Syna, tak i ja również oddaję się pod Twoją przemożną opiekę. Czuwaj nade mną, bądź moim Orędownikiem u Jezusa Chrystusa, którego byłeś na ziemi troskliwym, wiernym i kochającym Ojcem, Żywicielem i Obrońcą.

Powierzam Ci dzisiaj także tę moją troskę ... (wymienić ją). Dopomóż mi, niezawodny Patronie, bo Ty wszystko możesz uprosić u swego przybranego Syna. Okryj mnie płaszczem swej opieki i błogosław mi. Amen.

Albo:

Święty Józefie, z ufnością udajemy się do Ciebie we wszystkich trudnościach i cierpieniach, które nas przytłaczają. Racz wziąć w swoje miłościwe dłonie tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną naszego niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe zakończenie przyniosło chwałę Bogu, a dobro oddanym Tobie sługom.

O ukochany święty Józefie, Ty nigdy nie byłeś wzywany na próżno, gdyż cieszysz się tak wielką łaską u Boga, że można powiedzieć: „W niebie święty Józef raczej rozkazuje, niż prosi”. Dobry Ojcze, błagaj za nami Jezusa i Maryję. Bądź naszym Orędownikiem u Boskiego Syna, dla którego byłeś na ziemi najlepszym Ojcem, troskliwym Żywicielem i wiernym Obrońcą. Dodaj do swojej chwały i tę – Orędownika w tej trudnej sprawie, którą Ci powierzamy.

Wierzymy mocno, że możesz wysłuchać naszą prośbę i uwolnić nas od trosk i cierpień. Mamy też wielką ufność, że nie zaniedbasz niczego na korzyść strapionych, którzy Cię o to błagają.

Skłaniając się do Twoich stóp, święty Józefie, prosimy Cię, wejrzyj na nas, okaż nam swą dobroć i błogosław nam. Amen.