Modlitwa ojca

Święty Józefie, mniemany Ojcze Zbawiciela, Ty wiernie wypełniałeś wolę Stwórcy i Miłośnika człowieka, „od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi”. Naucz mnie spoglądać Twoimi oczyma na dar rodzicielskiego powołania i mego miejsca w rodzinie, abym zawsze i z radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar Ojca Przedwiecznego. Dopomóż mi utrzymać i wychować moje dzieci według wzoru i przykładu Syna Bożego.

Naucz mnie umiejętności utrzymywania w domu rodzinnym klimatu pokoju, zaufania, jedności i miłości, którym Ty promieniowałeś, przy Niepokalanej Matce w domu nazaretańskim. Ozdobo życia rodzinnego, otocz moją rodzinę swą przemożną opieką, aby była odzwierciedleniem Najświętszej Rodziny i przyniosła chwałę Bogu przez Chrystusa Pana naszego. Amen.