Ankieta

Zbieranie świadectw

W celu rozszerzania kultu św. Józefa, świadome obowiązku zbierania świadectw o otrzymanych łaskach za Jego przyczyną, prosimy osoby, które otrzymały łaski, aby podzieliły się z innymi swoim doświadczeniem i opisały konkretne zdarzenie, odpowiadając na pytania:

  1. Kim dla Ciebie jest św. Józef?

    Bernardynki, Kraków

  2. Czy zwracałeś(aś) się kiedykolwiek do Niego w potrzebie?

  3. Jak doświadczyłeś(aś) Jego nadzwyczajnej interwencji u Pana Boga?

Napisz jak Pan Bóg zadziałał, podając konkretne fakty.

Napisz na adres:

Siostry Bernardynki
ul. Poselska 21
31-002 Kraków

lub skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego przesyłając dokument (plik) w formacie Word, OpenOffice, LibreOffice itp.

Wybrane świadectwa mogą być opublikowane i dlatego prosimy o wyrażenie zgody na publikację oraz o podanie danych: imię, nazwisko, wiek i zawód, adres, telefon.

Uwaga: W opublikowanych świadectwach zostaną podane tylko: imię, wiek, zawód – pozostałe dane do wiadomości Redakcji i Sióstr.

Kontakt

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: rtf pdf doc docx odt.